Volelte : 381 210 371 -- 605 046 858 -- 774 132 545 -- arbeus@centrum.cz
GPDR

GPDR

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., v platném znění (zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, dále jen „zákon“) souhlasím se zpracováváním osobních údajů správcem Zuzana Kolaříková – Arbeus, Rataje 77, 391 65 Bechyně, IČO: 663 47 769 pro:
 • marketingové účely firmy Zuzana Kolaříková Arbeus tj. zejména nabízení výrobků a služeb, zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., v platném znění.
 • účely analýz osobních údajů zákazníků umožňujících zejména přímé oslovení konkrétních zákazníků a určitých skupin zákazníků
 • účely pořádání, organizování a vyhodnocení různých typů soutěží, anket a jiných akcí, které nejsou spotřebitelskými loteriemi, ať již s možností zákazníka obdržet věcnou či finanční cenu nebo bez této možnosti, když tyto soutěže, ankety či jiné akce mohou být pořádány jak správcem, tak subjekty, které jsou vůči správci propojenými osobami nebo dalšími subjekty, které správce pořádáním, organizováním či vyhodnocením různých typů soutěží pověří.

 • Tento souhlas uděluji na dobu maximálně 5 let ode dne jeho udělení.

  Osobními údaji se rozumí zejména
  jméno a příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mail, identifikační číslo, daňové identifikační číslo.

  Osobní údaje zpracováváme manuálně i automaticky přímo prostřednictvím svých zaměstnanců pověřených správcem Zuzana Kolaříková Arbeus, Rataje 77, 391 65 Bechyně, IČO: 663 47 769. Tento souhlas je udělen na dobu maximálně 5 let ode dne jeho udělení.

  Zákazník má základě zákona právo přístupu ke svým osobním údajům zpracovávaných Zuzana Kolaříková Arbeus (zejména právo na poskytnutí informace o účelu zpracování, rozsahu zpracovávaných osobních údajů a jejich zdroji, povaze zpracování a příjemci či příjemcích osobních údajů). Správce mu tuto informaci bez zbytečného odkladu předá. Zjistí-li zákazník, že zpracování jeho osobních údajů je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, má právo požadovat od správce nebo jím pověřeného zpracovatele vysvětlení a odstranění takto vzniklého stavu. Ve smyslu § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., v platném znění, dále souhlasím, aby správce nebo jím pověřená osoba, zejména Zuzana Kolaříková Arbeus, Rataje 77, 391 65 Bechyně, IČO 663 47 769, využívali podrobnosti elektronického kontaktu za účelem šíření obchodních sdělení elektronickými prostředky, které se týkají výrobků a služeb.

  Kategorie


  Hodnocení

  Jak se Vám líbí naše zboží


    velmi
    pěkné
    nelíbí
    nevím  Výsledky Komentáře  Hodnocení
  [4917 hlasů]  [278 Komentářů]